V letošním roce plánují Vodovody a kanalizace Prostějov opravu vodovodu v ulici Česká. Vodovod z roku 1922 již značně překročil svoji životnost.

Dá se předpokládat, že vzhledem ke stáří vodovodního řadu budou i přípojky, které nebyly v minulosti již opraveny, ve špatném technickém stavu. „Proto by bylo vhodné při probíhající opravě opravit i přípojky. Jejich špatný technický stav by totiž mohl zvyšovat ztráty vody na vodovodní síti. Současný vodovodní řad je z litiny a bude nahrazen opět tvárnou litinou,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Vše bude spojeno s komplikacemi pro obyvatele. „Z hlediska oprav přípojek se lidé mohou obracet na stavební úřad, z hlediska technického a přepojení na Moravská vodárenská a Vodovody a kanalizace Prostějov,“ dodal ředitel VaK Prostějov Pavel Řepka.  

Vzhledem k tomu, že se vodovod nachází v travnatém pásu mezi místní komunikací a chodníkem, bude nutné vykácet lípy, které stojí téměř přímo na vodovodním řadu. „V návaznosti na výkopové práce, po opravě vodovodu, následně provedeme také výměnu sloupů a kabelového vedení veřejného osvětlení. Letos na podzim bude realizována nová výsadba stromů v celé ulici. Zvolíme pro ni druh, který bude pro uliční stromořadí vhodnější než stávající lípy,“ ubezpečil Jiří Pospíšil.

O přesném termínu opravy vodovodu však ještě není rozhodnuto. „Vzhledem k tomu, že se akce bude teprve takzvaně soutěžit, není v současnosti možné informovat o přesném termínu zahájení prací. Každopádně by měly proběhnout letos, pokud možno co nejdříve,“ uzavřel Pavel Řepka.