Jedná se o krásnou a smysluplnou akci, takže radní se rozhodli doporučit zastupitelům schválit rozpočtové opatření ve výši 300 000 korun na uspořádání letošního ročníku charitativní akce Sportovní hvězdy dětem.

Se žádostí o dotaci se na Statutární město Prostějov obrátil pořadatel akce, marketingová společnost TK PLUS. Uvedený žadatel se obrátil na radu a potažmo zastupitelstvo se žádostí o poskytnutí individuální dotace na jednorázovou akci z rozpočtu města Prostějova na rok 2023. „Komise sportovní Rady města Prostějova projednala tuto žádost a vyjádřila se k ní hlasováním formou per rollam s doporučujícím stanoviskem. Celkové náklady na akci jsou dle předloženého rozpočtu pět set tisíc korun. Předpokládaný počet účastníků je pět set padesát, z toho čtyři stovky dětí. Akce se těší velké oblibě, doporučujeme proto zastupitelům a zastupitelkám žádost schválit,“ vysvětlil náměstek pro oblast sportu Miloš Sklenka (ANO 2011).