Romové, bezdomovci a další nepřizpůsobiví lidé by měli mít utrum! Prostějovští radní se během svého úterního zasedání zabývali četnými stížnostmi, jež v letních měsících pravidelně a v hojném počtu přicházely na adresu magistrátu. Řeč je o koupání v městských kašnách, či dokonce praní prádla v těchto okrasných nádržích. Konšelé proto navrhují ke schválení novou vyhlášku, která tyto nešvary přímo zakazuje.

 

Radní na svém jednání odsouhlasili přijetí nové obecně závazné vyhlášky o zabezpečení čistoty a veřejného pořádku. „Město Prostějov totiž každoročně čelí neustálému problému s koupáním v kašnách nepřizpůsobivých osob, které svým jednáním narušují veřejný pořádek a znečišťují tato veřejná zařízení,“ potvrdil problémy František Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějova.

„Hlavním cílem nové vyhlášky je zakázat koupání v kašnách na veřejných prostranstvích. Tato nová vyhláška nahradí dvě stávající, a sice Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která zakazuje žebrání na určitých veřejných prostranstvích, a Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Prostějova, která reguluje používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí. Doufáme, že tento krok pomůže zkvalitnit pobyt v centru města nejen turistům, ale hlavně místním,“ doplňuje první náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS spolu s nezávislými osobnostmi města Prostějova).