Město Prostějov nebude letos navyšovat nájemné ani pachtovné o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok. A to u všech nájemních a pachtovních smluv na užívání a požívání majetku ve vlastnictví statutárního města Prostějova, zejména pozemků a nebytových prostor.

„V rámci většiny takto uzavřených nájemních a pachtovních smluv je smluvně sjednána možnost každoročního navyšování nájemného a pachtovného o míru inflace. Tuto možnost jsme ovšem v letech 2010 až 2019 ani jednou nevyužili. Jedním z důvodů pro nenavyšování nájemného a pachtovného v předchozích letech byla skutečnost, že v rámci Programového prohlášení Rady města Prostějova jsme se zavázali, že v oblasti hospodaření města nebude při pronájmu městských nebytových prostor uplatňováno navyšování nájmů o míru inflace,“ shrnul problematiku první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

„Z důvodu zachování rovného přístupu a rovných podmínek pro všechny nájemce a pachtýře majetku ve vlastnictví města, se neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného o míru inflace v předchozích letech vztahovalo nejen na nájemce nebytových prostor, ale na všechny nájemce a pachtýře veškerého majetku ve vlastnictví města Prostějova. Pouze v loňském roce bylo nájemné a pachtovné o míru inflace, která činila 2,8 procenta, navýšeno,“ uvedl Pospíšil. Jak ještě doplnil, za letošním rozhodnutím o nenavyšování nájemného a pachtovného stojí nepříznivé dopady epidemie onemocnění covid-19.