Drzost a naprostá nesoudnost tohoto člověka jsou přímo zarážející! Během zářijového jednání zastupitelstva byla schválena dotace ve výši 830 000 korun plaveckému klubu, kterému jakožto předseda Tělovýchovné jednoty Prostějov šéfuje lídr opozičního hnutí Na rovinu! Aleš Matyášek. Zmíněné finanční prostředky mohl dostat oddíl už v únoru, ovšem magistrátní kontrola přišla na to, že právě Matyášek v žádosti o dotaci úmyslně nadsadil počet členů klubu, aby dostal nejen od magistrátu, ale i Národní sportovní agentury více peněz!

 

Následná kontrola prokázala, že vykazoval 20 neexistujících členů a 143 dětí s naprosto pochybným členstvím. Místo pokání a náprav chyb, ať už úmyslných či neúmyslných, ovšem tento člověk naopak požaduje omluvu od redakce Večerníku i představitelů Statutárního města Prostějov. Prý byl očerněn a pomluven...

„Bylo prokázáno, že jste čerpal finanční prostředky neoprávněně. Takže jak budete činit nějaké kroky vy, tak budeme i my jako město činit podobné kroky,“ nebral si servítky první muž Prostějova František Jura (ANO 2011). „Co jsem v září tady řekl o kupčení se členy plaveckého oddílu, tak za tím si stojím! Jestliže v žádosti o dotaci někdo uvede i členy, kteří vůbec členy oddílu nejsou, a vrátí pak peníze pouze na základě výsledků kontroly, tak to minimálně kupčení je. Klidně si mě žalujte, já se s vámi na případné setkání u soudu těším…,“ přidal se náměstek primátora pro školství v Prostějově Miloš Sklenka.

PROSTĚJOV V září tohoto roku Večerník informoval o diskusi, která provázela schvalování dotace plaveckému klubu TJ Prostějov, kterému předsedá opoziční zastupitel Aleš Matyášek. „Z celkového počtu vykazovaných členů nebylo u dvacítky členů uznáno členství. U dalších 143 vykazovaných plavců či plavkyň bylo uznáno náhradní členství, byť nebylo plně v souladu se stanovami. Při projednávání bylo taktéž zjištěno z korespondence vedení klubu s rodiči, že před zahájením veřejnosprávní kontroly bylo z evidence vyřazeno devatenáct členů plaveckého oddílu,“ uvedl tehdy Miloš Sklenka (ANO 2011), námětek prostějovského primátora pro školství, kulturu a sport.

Přesto byla dotace po půl roce plaveckému klubu schválena...

MICHAL KADLEC

„V důvodové zprávě mají všichni zastupitelé a zastupitelky i veřejnost přesně popsáno, co bylo v tomto oddíle za problémy. Náš kontrolní odbor v této věci postupoval velice citlivě, což dokazuje i fakt, že 143 dětem z plaveckého oddílu bylo uznáno náhradní členství. Trpělivost kontrolorů tak byla poměrně velká. I přesto, co se v TJ Prostějov všechno událo, se rada města rozhodla dotaci schválit. Není totiž možné trestat právoplatné členy, kteří v tomto oddíle jsou,“ objasnil Sklenka, který pak v dalším průběhu zářijového zastupitelstva v emotivním projevu podotkl, že předseda TJ Prostějov Aleš Matyášek kupčil se členy oddílu. „Přesto po něm nikdo dosud nechtěl, aby z funkce předsedy oddílu a ani z pozice zastupitele města Prostějova rezignoval,“ dodal před třemi měsíci náměstek.

Aleš Matyášek má ale podle všeho splachovací povahu. Místo toho, aby uznal svoji chybu, tak ještě kope kolem sebe! Po redakci Večerníku požaduje omluvu za údajné „očernění“ jeho osoby. Při jednání zastupitelstva v úterý 21. listopadu pak Aleš Matyášek oznámil i prostějovským radním, že i po jejich vyjádřeních zvažuje další právní kroky. „Byl jsem v místním plátku označen, že kupčím se členy svého oddílu. Nevím, jak to bylo myšleno. My žádné členy neprodáváme ani je nenakupujeme! Už jsem si zvykl na podobná vyjadřování vůči mé osobě, ale je to za hranou. Nic takového se neděje a já budu samozřejmě podnikat další kroky k tomu, abych těmto věcem čelil,“ prohlásil minulé úterý Aleš Matyášek.

To ovšem narazil. Pustil se do něj jak primátor František Jura, tak znovu náměstek Miloš Sklenka. „Ano, to slovo o kupčení tady padlo. A vy, pane Matyášku, tady nyní říkáte, že budete činit další kroky? Já vám tímto sděluji, že my je budeme činit vůči vám také. A to zcela jistě! A vy sám víte, že jste na základě umělého navýšení členů bral na klub dotace i od Národní sportovní agentury. A jakmile se na to přišlo, tak jste agentuře museli peníze vrátit. To jsou fakta! Nevznikla sice žádná škoda, ovšem bylo prokázáno, že jste čerpal finanční prostředky neoprávněně. Takže jak budete činit nějaké kroky vy, tak budeme i my jako město činit podobné kroky,“ nebral si servítky první muž Prostějova František Jura (ANO 2011). „Co jsem v září tady řekl o kupčení se členy plaveckého oddílu, tak za tím si stojím! Jestliže v žádosti o dotaci někdo uvede i členy, kteří vůbec členy oddílu nejsou, a vrátí pak peníze pouze na základě výsledků kontroly, tak to minimálně kupčení je. Klidně si mě žalujte, já se s vámi na případné setkání u soudu těším,“ přidal se náměstek primátora pro školství v Prostějově Miloš Sklenka.

Ovšem jak se říká, potrefená husa kejhá nejvíc, takže i Večerník je zvědav, jak se zastupitel Aleš Matyášek bude v této kauze projevovat dál. Těžko od něj ovšem očekávat nějakou sebereflexi a uznání chyby. A to ještě nikdo z radnice neřekl nahlas to podstatné, a to, že v tomto případě se nejedná ani jen o kupčení se členy klubu v rámci magistrátu, ale hlasy z kontroly Národní sportovní agentury hovoří o tom, že by mohlo jít o jednoznačný podvod...