Zakoupení nádob o objemu 240 litrů na papír i plasty a jejich následné rozdání mezi domácnosti ve městě. Na to navazující změna v systému vyvážení tříděného odpadu, k němuž by mělo nově docházet přímo z domácností v přesně dané dny.

To vše plánují v Konici. Slibují si od toho snížení množství komunálního odpadu, což jednak odlehčí životnímu prostředí a jednak povede k úsporám. Jak se k tomu lidé ve městě i jeho místních částech postaví? Právě to aktuálně zjišťuje anketa. Její dotazník je dostupný na městském webu, stejně jako k vyzvednutí v papírové podobě na podatelně MěÚ Konice a v obchodě COOP na náměstí. Vyplněný dotazník by lidé měli odevzdat nejpozději do 15. ledna na podatelně MěÚ Konice.