Na 25 stánků na vánočním jarmarku se zaměřily kontroly Živnostenského úřadu. Inspektory zajímalo, zda mají podnikatelé k provozování živnosti příslušná oprávnění, zda označení stánku odpovídá zákonem stanoveným požadavkům a zda jsou prodejci schopni vydat na žádost zákazníků doklady s potřebnými náležitostmi.

V naprosté většině nezjistil žádné nedostatky. Pouze jeden podnikatel zaplatil pokutu za přestupek dle živnostenského zákona.