Rada města odsouhlasila změny v cenách pronájmů prostor Národního domu. „Na základě žádosti ředitelky Městského divadla v Prostějově jsme se zabývali novými cenami pronájmů v Národním domě. Jedná se o divadelní sál, divadelní bufet, spolkový bufet, klub, jeviště, přednáškový sál, Červený salonek, Modrý salonek a Zelený salonek.

Vzhledem k tomu, že Městské divadlo v Prostějově se stalo 1. lednem letošního roku plátcem DPH, tak by správně měly ceny pronájmů stoupnout o 21 procent. Paní ředitelka požádala, abychom odsouhlasili nižší zvýšení cen, a to o 10 procent tak, abychom neodradili nájemce,“ vysvětlila první náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že ceník je zájemcům o pronájem k dispozici na webových stránkách divadla a ceník na letošní rok bude aktualizován a doplněn.