Tohle je zajímavá nabídka. Kdo má zájem, může si v Konici sám pokácet obecní strom, dřevo si nechat a použít pro vlastní potřebu. Vedení města vytipovalo celkem dvanáct vhodných dřevin.

K zemi půjdou rizikové, usychající nebo nemocemi napadené stromy. „Kácení lze provádět jen na základě posouzení a svolení pracovníka odboru životního prostředí,“ upozornil Michal Obrusník, starosta města Konice, které se rozhodlo stromy darovat přímo občanům. „V případě zájmu bude se žadatelem uzavřena darovací smlouva, zájemci mohou kontaktovat majetkoprávní odbor konického úřadu,“ doplnil Obrusník.

Stromy, o něž zájem nebude, pak pokácí místní dobrovolní hasiči.

 

VYTIPOVANÉ STROMY

počet   druh                         obvod kmene                     umístění

4          lípa srdčitá                118, 119, 163, 181cm         naproti sklenářství v areálu pro skladování

2         vrba                            220, 250 cm                       u potoka v Ladíně

4         borovice lesní            86, 88, 112, 67cm               na zahradě mateřské školy v Konici

2         švestka                       66, 79 cm                           ve Vodní ulici