Obec Víceměřice se zabývá rekonstrukcí stávajících chodníků, vjezdů a nástupních ploch autobusové zastávky podél hlavní silnice ve Víceměřicích

. Rekonstruovaný chodník je veden od začátku obce po levé straně ulice k železniční trati. Za tratí se pak místem pro přecházení chodec dostane na pravou stranu ulice, kde pokračuje rekonstruovaný chodník k místní prodejně potravin. Celková délka rekonstruovaného chodníku je 652,58 metru.