Letošní zima může být považována za nadprůměrnou z hlediska náročnosti na zimní údržbu dálnic
a silnic I. třídy. Množství spotřebovaného posypu není jedinou charakteristikou současného období, velice důležitým ukazatelem je stav komunikací.

Vozovky začínají být posety četnými výtluky. Rostoucí počet výmolů všech velikostí je letos důsledkem nezvykle častých změn teplot. Rozdíly mezi dnem a nocí bývají i desítky stupňů Celsia, což je pro narušené povrchy silnic téměř likvidační. Do prasklin proniká voda, která vlivem teplotních skoků narušuje celistvou strukturu silnic i dálnic. Z malých nerovností se po zatížení provozem stávají výtluky ovlivňující plynulost dopravy.

V Olomouckém kraji ŘSD eviduje mnoho výtluků, dotčené je prakticky celé území. Za zmínku stojí například silnice I/44 u Zábřehu na Moravě, I/11 za Bušínem, I/35 na Studenou Loučku, I/46
u Bohuňovic či nad Šternberkem, I/47 za Lipníkem nad Bečvou, I/55 v Olomouci či I/48 kolem Bělotína. Následkům prudkých změn teplot neunikly ani dálnice D1, D46 či D35.

Dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice udržuje společnost, která má přiděleny dále silnice I/35 (Mohelnice – Studená Loučka), I/44 (Mohelnice – Zábřeh na Moravě), I/46 (Olomouc – Čabová) a I/45 po hranice Moravskoslezského kraje. Jen tato firma za leden eviduje vysprávky zhruba 1 000 kusů výtluků všeho druhu pouze na zmíněných úsecích D35, I/35, I/44, I/45 a I/46. Lednové opravy si vyžádaly dohromady cca 8,3 tuny asfaltové směsi. Únorové statistiky jsou zatím poloviční a údržba této firmy se věnuje výtlukům kdykoliv to počasí dovolí, proto do konce měsíce lze očekávat podobná čísla. Zbývající místa čekajících oprav označují zhruba tři desítky dopravních značek varující před nerovností.  

Opakující se výtluky jsou vždy viditelně označeny v obou směrech jízdy, údržba se všechna poškozená místa snaží opravovat v co nejkratším čase. Aktuální počasí umožňuje použití výhradně studené balené asfaltové směsi, větší a trvanlivější řešení závisí na příznivějších klimatických podmínkách.

Více informací najdete v předstihu také na krajském Twitteru: https://twitter.com/RSD_Olomoucky, https://twitter.com/RSD_MSlezsky (kliknout, nebo adresu zkopírovat do adresního řádku).