Náměstkyně primátora pro kulturu a životní prostředí v Prostějově Milada Sokolová oznámí zítra, tj. v úterý 23. února, zastupitelům, jak se vypořádala s námitkami ohledně kumulace jejích dvou funkcí. Kromě postu na radnici získala vloni na podzim po krajských volbách i funkci uvolněné zastupitelky Olomouckého kraje pro cestovní ruch a vnější vztahy.

„Moje rozhodnutí by mělo posvětit první letošní městské zastupitelstvo. Na něm přestanu být uvolněnou, tedy na radnici zaměstnanou náměstkyní, ale budu pokračovat jako náměstkyně neuvolněná. Nezmění se moje náplň práce, budu mít nadále na starost kulturu i životní prostředí v Prostějově. Město ale v této těžké době ušetří díky mému rozhodnutí desítky tisíc měsíčně, protože už nebudu pobírat dosavadní výši odměny. Vzdávám se tak všech benefitů zaměstnance prostějovského magistrátu,“ sdělila Večerníku Milada Sokolová, která nejčtenějšímu periodiku v regionu poskytla na toto téma exkluzivní rozhovor otištěný v minulém vydání.

Na otázky zastupitelů je podle svých slov připravena. „Každému ráda vysvětlím, proč je pro Prostějov a jeho občany výhodné mít svého zástupce v nejvyšším patře vedení Olomouckého kraje. Musím se přiznat, že otázky na toto téma dostávám téměř ze sta procent jen od politiků z jiných stran. Naopak od Prostějovanů a Prostějovanek jsem dostala řadů zpráv, ať neopouštím radnici a pracuji dál pro naše město. Jim i opozičním zastupitelům mohu slíbit, že se budu i nadále držet mnou složeného slibu zastupitele a budu svou funkci na radnici vykonávat svědomitě a v zájmu obce i jejích občanů,“ uvedla Milada Sokolová.