Rekonstrukce Městského hřbitova v Prostějově v Brněnské ulici si během uplynulých let vyžádala už desítky milionů korun. A bude potřeba dalších investic! Radní se totiž rozhodli zásadním způsobem opravit nejen vstupní bránu hřbitova, ale i domek, ve kterém sídlí správce. Konšelé přiznávají, že z obou staveb už padá omítka a kolemjdoucí jsou tak ve velkém nebezpečí.

Městský hřbitov v Prostějově, který se právem řadí mezi nejkrásnější v zemi, čeká další obnova. „Na základě upozornění od správce a naší kontrolou jsme zjistili zhoršení stavebně technického stavu zdiva hlavní vstupní brány do hřbitova. Dochází zde k odpadávání kusů omítky na přilehlý chodník a do prostoru okolo brány. Tento stav ohrožuje návštěvníky hřbitova a je proto třeba přistoupit k opravě,“ nastínil důvod nových prací první náměstek primátora Statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil (PéVéčko), do jehož pracovní působnosti spadá správa a údržba městského majetku.

Zpracovaná projektová dokumentace hovoří nejen o opravě brány, ale také o stavebních úpravách budovy pro správce, tedy o sanaci vlhkosti, rekonstrukci vnějšího pláště, o nutných navazujících vnitřních úpravách. „V rámci zmíněné rekonstrukce vstupní brány půjde o sanaci podloží zdiva, opravu fasády a restaurování sochařské a štukové výzdoby. Práce budou dále probíhat na budově správce, rekonstrukci zvonice, kde vyměníme dřevěnou konstrukci, dále uděláme nové podlahy a zřídíme ochranu před bleskem,“ informoval v krátkosti o obsahu prací náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011). „V domku správce nepůjde jen o sanaci vlhkého zdiva. Zároveň vzniknou nové přípojky splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní přípojka a jak již bylo řečeno, nový bleskosvod,“ přidal další informace Rozehnal s tím, že rekonstrukce objektu bude rozdělena na dvě samostatné části. „Jedna bude obsahovat zmíněnou sanaci vlhkosti a realizaci nových přípojek inženýrských sítí. Druhá fáze se bude týkat vnitřních stavebních úprav,“ doplnil náměstek.