Některé z „vítacích“ tabulí, které se na začátku léta loňského roku objevily na příjezdových silnicích k Prostějovu, se tenkrát znelíbily opozičním zastupitelům. A popravdě řečeno nejen jim. Pestrobarevné vzorce vzbuzovaly spíše pocit, jako by šlo o reklamu na cirkus... Na červnovém zasedání zastupitelstva roku 2020 tak padala skutečně ostrá kritická slova. Nehezké tabule následně zmizely a prostějovští radní slíbili, že nechají vyrobit nové. Teprve nyní se ale k celé problematice vrátili a na svém posledním jednání předminulé úterý rozhodli, že dají příležitost studentům.

 

Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání projednala a odsouhlasila na svém on-line jednání návrh na uspořádání soutěže pro studenty středních škol o grafický návrh uvítacích tabulí na vstupu do města Prostějova. Radní uspořádání zmíněné soutěže odsouhlasili. „Soutěž bude veřejná, neanonymní a dvoukolová. Je určena studentům prostějovských středních škol, kteří řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže,“ nastínil primátor František Jura (ANO 2011) a přidal, že ze soutěže budou vyloučeny osoby blízké vyhlašovateli i členům hodnoticí komise.

Zájemce o účast předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku, a to nejpozději do 31. března tohoto roku. Tento termín se považuje za uzávěrku prvního kola soutěže. „Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere porota nejvýše pět nejzdařilejších návrhů. Ze soutěžících, jejichž návrh takto postoupí do druhého kola, na základě vyhodnocení poroty pak vyhlašovatel vyhlásí vítěze. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou a je také oprávněn soutěž zrušit, vyskytnou-li se důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze v soutěži pokračovat,“ řekl k pravidlům první muž města.

Večerník pochopitelně zajímalo, jaká jsou kritéria hodnocení návrhů, které studenti pošlou. „Je to originalita, původnost, nezaměnitelnost či podobnost jiným městům, celková výtvarná úroveň návrhu a také barvy, typ písma, kompozice, jednoduchost a srozumitelnost. Každý soutěžící předloží maximálně dva návrhy díla, kdy každý bude posuzován samostatně. Jednotlivý návrh musí být předložen vytištěný na papíře formátu A3 v základním barevném i černobílém provedení a na datovém nosiči ve formátu PDF,“ vysvětlil detailně František Jura.

Hodnocení prvního kola soutěžních návrhů se uskuteční od 6. do 9. dubna s osobní prezentací soutěžních návrhů před porotou. Porota ve druhém kole soutěže vyhodnotí, na základě daných kritérií, nejlepší návrh a vyhlašovatel jej vyhlásí a na webu města zveřejní. „Autorovi vítězného návrhu bude vyplacena odměna deset tisíc korun, polovinu pak obdrží soutěžící studenti na druhém i třetím místě,“ doplnil primátor také finanční aspekt soutěže.