Hodně zajímavá odezva přišla po zveřejnění plánu radních zrekonstruovat vstupní bránu Městského hřbitova v Prostějově. „Na této bráně je kolonie asi šedesáti hnízd jiřiček obecných.

Jde o chráněný druh ptactva a odstraňování hnízd je od roku 2004 zákonem zakázáno!  Takže například při rekonstrukci budovy je nutný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody, ale ani s tím nesmí dojít k narušení probíhajícího hnízdění. Jsem zvědav, jak se k tomu postavíte,“ poslal vzkaz konšelům Ivo Rozehnal z Prostějova. „O hnízdech jiřiček víme, při rekonstrukci brány bude na tuto skutečnost přihlíženo,“ ujišťuje Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby majetku prostějovského magistrátu.