Tohle je zajímavá nabídka. Kdo má zájem, může si v Konici sám pokácet obecní strom, dřevo si nechat a použít pro vlastní potřebu. Vedení města vytipovalo celkem dvanáct vhodných dřevin.

K zemi půjdou rizikové, usychající nebo nemocemi napadené stromy. „Kácení lze provádět jen na základě posouzení a svolení pracovníka odboru životního prostředí,“ upozornil Michal Obrusník, starosta města Konice, které se rozhodlo stromy darovat přímo občanům. „V případě zájmu bude se žadatelem uzavřena darovací smlouva, zájemci mohou kontaktovat majetkoprávní odbor konického úřadu,“ doplnil Obrusník.

Stromy, o něž zájem nebude, pak pokácí místní dobrovolní hasiči. 

 

VYTIPOVANÉ STROMY

počet   druh               obvod kmene                        umístění

4          lípa srdčitá      118, 119, 163, 181cm            naproti sklenářství v areálu pro skladování

2          vrba                220, 250 cm                           u potoka v Ladíně

4          borovice lesní 86, 88, 112, 67cm                  na zahradě mateřské školy v Konici

2          švestka            66, 79 cm                               ve Vodní ulici