Ještě před pár lety bylo něco takového naprosto nemyslitelného. Naopak, vedoucí garnitury radnice se vždy chlubily, že na rozdíl od jiných měst nemá Prostějov jedinou korunu dluhů. Po úterním jednání zastupitelstva je ale všechno jinak. Přestože i nadále jsou městské finance i vzhledem k těžké koronavirové krizi v celkem dobré kondici, na plánovanou rekonstrukci budovy Společenského domu si magistrát vezme bankovní úvěr. Zastupitelé svými hlasy odsouhlasili možnost, že radnice si v nejbližší době může půjčit až 180 milionů korun. Termín zahájení rekonstrukce je plánován na jaro roku 2022 a vše hotovo by mělo být v říjnu 2023.

Město Prostějov plánuje podle vítězného architektonického návrhu rekonstrukci Společenského domu, kterou však nebude schopno financovat z vlastních zdrojů. „Podle předběžných propočtů má stát 153 milionů korun. Skutečnou cenu však ukáže až projektová dokumentace pro provádění stavby a výběrové řízení. Jedná se o rekonstrukci, což v praxi znamená, že se mohou objevit skryté vady objektu, které se těžko předpokládají,“ prozradil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějova.

Jak objasnil vedoucí finančního odboru magistrátu, město si na rekonstrukci vzít úvěr musí. Jednoduše proto, aby v příštích letech mohly být zabezpečeny i jiné stavební investice. „Magistrát by měl dbát na to, aby v jeho každoročním rozpočtu bylo sto padesát až dvě stě milionů na další stavební investice. Pokud by rekonstrukci ‚Kaska‘ financoval z těchto peněz, muselo by minimálně v následujících dvou letech dojít k významným škrtům v rozpočtech,“ uvedl Radim Carda s tím, že finanční odbor doporučuje jít až do výšky úvěru 180 milionů korun. „Je zapotřebí pamatovat i na určitou rezervu, aby rekonstrukci Společenského domu bylo možné ufinancovat celou jen v rámci tohoto bankovního úvěru. Dobu čerpání úvěru doporučujeme nastavit na tři roky, dobu splácení úvěru pak na sedm let za předpokladu, že se začne splácet až po čerpání úvěru. V případě okamžitého splácení navrhujeme stanovit dobu splácení úvěru na deset let,“ prozradil Carda.

Diskuze zastupitelů na toto téma byla velice bohatá. Někteří navrhovali jinou částku úvěru, například Jan Navrátil (Změna pro Prostějov) by raději zůstal takzvaně při zdi. „Nemám nic proti tomu oslovit banky ke zpracování cenové nabídky. Ale nesouhlasím s výší úvěru. Budu rád za poloviční půjčku, když bude dvoutřetinová, tak i to sneseme,“ namítl. „Krok k přijetí úvěrového rámce je podle mého názoru správný. Zároveň ale požadujeme po radě města, aby neprodleně zajistila k přípravě rekonstrukce Kulturního a společenského centra vypsání architektonické soutěže podle regulí České komory architektů,“ řekl Aleš Matyášek, který jako lídr hnutí Na rovinu! v tomto smyslu přednesl i doplňující návrh usnesení zastupitelstva.

Během dalších desítek minut zastupitelé diskutovali už ani ne o tom, do jaké výše úvěru může magistrát jít, ale spíš o technických parametrech rekonstrukce hlavního sálu „kulturáku“ i sociálním zázemí.

Pro to, aby si Statutární město Prostějov si mohlo vzít úvěr až 180 milionů korun, nakonec hlasovalo 24 zastupitelů napříč politickým spektrem, dva byli proti a pět zastupitelů se hlasování zdrželo.