V únoru vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 18 653 osob, počet hlášených volných pracovních míst se zvýšil na 7 382 a podíl osob lidí bez práce na 4,5 procenta. To jsou hlavní parametry aktuální statistiky nezaměstnanosti. Zdejší kraj je na tom tedy hůř než v celkovém souhrnu celá republika, přesto nezaměstnanost se zvýšila jen nepatrně. „Během února žádná společnost se sídlem v Olomouckém kraji nenahlásila záměr hromadně propouštět,“ deklaruje pozitivní zprávu Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci.

V průběhu druhého měsíce letošního roku bylo nově zaevidováno 1 985 osob. „Ve srovnání s minulým měsícem je to o 981 osob méně a se stejným obdobím předchozího letopočtu pak o 164 osob. Z evidence během měsíce února odešlo celkem 1 825 uchazečů, což bylo o 82 osob více než v předchozím měsíci a o 513 méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 419, to je o 70 více než v předchozím měsíci a o 124 méně než ve stejném měsíci minulého roku. Dále 283 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, dalších 406 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ rozebral čerstvé statistické údaje Jaroslav Mikšaník.

K 28. únoru 2021 evidovala Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci celkem 18 653 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 160 vyšší než na konci předchozího měsíce a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku dokonce o 4 872,“ nahlédl Mikšaník do čísel. Z tohoto počtu bylo 17 827 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let. Bylo to o 187 více než na konci předchozího měsíce. „A ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je jejich počet vyšší o 5 078 osob,“ přidává analytik.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl rozdílný – ve dvou byl zaznamenán meziměsíční pokles nezaměstnanosti, ve třech nárůst. „Na Olomoucku se počet nezaměstnaných zvýšil nejvíce, a to o 119 osob. K největšímu procentuálnímu nárůstu došlo na Jesenicku, přesně o 2 procenta. Co se týká Prostějovska, tady bylo k poslednímu únorovému dni evidováno 2 262 osob bez zaměstnání, z toho 1 262 žen. Zdejší pobočka úřadu práce registruje celkem 1 443 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných se v tomto regionu vyšplhal na 3,1 procenta,“ sdělil hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

Ke konci února bylo evidováno na Úřadu práce 8 923 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 48 procent. V evidenci je 2 582 osob se zdravotním postižením, což představovalo 14 procent z celkového počtu nezaměstnaných, a 871 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. „Jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 6 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 255 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5 procenty. Podporu pobíralo 6 758 uchazečů o zaměstnání, což je 36 procent všech uchazečů vedených v evidenci,“ prozradil Jaroslav Mikšaník. „Podíl nezaměstnaných osob v celém Olomouckém kraji meziměsíčně vzrostl na 4,5 procenta, což je o 0,2 procentního bodu vyšší hodnota než v celé České republice,“ upozornil závěrem na varovný signál.

 

Přehled nezaměstnanosti najdete zde!