Zastupitelé rovněž schválili půlmilionovou dotaci městu Plumlov na stavbu mostu přes říčku Hloučelu, který bude součástí cyklostezky mezi Plumlovem a Mostkovicemi. „Mostní konstrukce je součástí cyklostezky okolo plumlovské přehrady.

Most je poslední etapou stavby cyklostezky, jejíž realizace byla zahájena v roce 2020. Město Prostějov stavbu cyklostezky podpořilo už jednou v roce 2020 stejnou částkou 500 tisíc korun. Cyklostezka, jejíž součástí je i nově budovaný most, bude sloužit nejen občanům města Plumlova, ale bude významně napomáhat tranzitu cyklistů z Prostějova na plumlovskou přehradu, která je významným prvkem volnočasových aktivit občanů z celého regionu,“ zdůvodnil návrh radních Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek prostějovského primátora pro stavební investice.