Už je to osm let, co proběhla rekonstrukce výpravní haly na hlavním nádraží v Prostějově. Tehdy ještě České dráhy slibovaly, že těsně poté bude následovat také kompletní oprava kolejí a celého železničního svršku. Nic takového se zatím ale nestalo.

Nádraží postupem času přešlo do vlastnictví Správy železnic. A na jejích internetových stránkách se aktuálně objevila novinka, že kýžená rekonstrukce má začít v březnu roku 2023. A nejen to, Správa železnic počítá také s generální rekonstrukcí dvou železničních přejezdů!

„Předmětem stavby je rekonstrukce stanice Prostějov-hlavní nádraží. Během prací proběhne celková obnova kolejiště, vybudují se dvě nová nástupiště, tedy jedno vnější a jedno ostrovní s mimoúrovňovým přístupem podchodem. V rámci stavby dojde k náhradě současného přejezdu ve Vrahovické ulici podjezdem. Součástí je i rekonstrukce dalšího železničního přechodu a přejezdu v Říční ulici. Po skončení prací se zvýší rychlost vlaků projíždějících touto stanicí až na 110 kilometrů v hodině. Rozsah úprav okolního prostoru se bude koordinovat s plánovanými investicemi města,“ sdělil Dušan Gavenda, tiskový mluvčí Generálního ředitelství Správy železnic v Praze.

A přidal i další podrobnosti. „Ve stanici Prostějov-hlavní nádraží především proběhne kompletní rekonstrukce železničního svršku všech staničních kolejí. Nově zde bude čtyřiatřicet výhybek. V souvislosti s celkovou změnou konfigurace stanice vznikne jedno vnější a jedno ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem, tedy podchodem. Vnější nástupiště u výpravní budovy bude mít u koleje číslo 6 délku nástupní hrany 95 metrů a u koleje 6b pak 100 metrů. Ostrovní nástupiště mezi kolejemi číslo 1 a 2 bude mít nástupní hrany dlouhé 160, 115 a 370 metrů. Bezbariérový přístup na toto ostrovní nástupiště bude od výpravní budovy pomocí podchodu a výtahu. Zaměstnancům drah bude sloužit služební přechod pro přístup na ostrovní nástupiště, na obou jeho koncích budou zřízeny uzamykatelné branky pro zamezení přístupu cestujícím,“ popsal rekonstrukci hlavního nádraží Dušan Gavenda.

V případě rekonstrukce železničního přejezdu v Říční ulici dojde k vyššímu zabezpečení přejezdu. Zrušen a nahrazen podjezdem pak bude železniční přejezd ve Vrahovické ulici. „Další úrovňové křížení v Říční ulici projde rekonstrukcí, nově bude zabezpečeno celými závorami. Toto zabezpečení bude připraveno na výhledové rozšíření přilehlé vozovky a přejezdové konstrukce,“ tvrdí mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Tak uvidíme, třeba se cestující v Prostějově přece jen dočkají důstojnějšího prostředí...