Prostějovský magistrát již vyhlásil termíny letošních zápisů dětí do prvních tříd základních škol a také do škol mateřských. Budoucí prvňáčci se přijdou přihlásit 23. dubna, nábor do mateřinek pak proběhne 12. května. Už teď je ale jasné, že stejně jako loni se jindy slavnostní zápisy budou muset kvůli složité koronavirové situaci obejít bez fyzické přítomností dětí.

„Podle toho, jak se situace vyvíjí, mám obavy, že se nevrátíme ke klasickým zápisům, ale bude uplatněn model z loňského roku, kdy Ministerstvo školství vydalo opatření v tom smyslu, že zápisy budou bez osobní přítomnosti dětí ve školách. O organizaci zápisu budou ředitelé škol včas informováni a tato informace bude i na internetových stránkách města. Informace rodičům a přehled možností, jak zapsat děti k povinné školní docházce a do mateřských škol, budou včas zveřejněny,“ sdělil Večerníku Jan Krchňavý, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

„Osobně očekávám opět nestandardní a neosobní zápis do základních i mateřských škol, což mě netěší, protože je podle mě přirozené a výhodné, když se budoucí žáci a děti osobně seznámí s prostředím, které bude jejich teritoriem další části života. Pro učitele i rodiče a děti je zase důležité, aby posoudili úroveň připravenosti dětí pro vstup do škol,“ míní Krchňavý.

 Ať už ale zápisy do základních škol či mateřinek proběhnou bez účasti těch nejmenších, Večerník zajímalo, zda existuje předpoklad nárůstu počtu prvňáčků i dětí v mateřinkách oproti loňskému roku? „Podle matriky má do prvních ročníků nastoupit 450 dětí. K tomuto číslu je třeba připočítat loňské odklady a odečíst odklady nové, dále přibydou ještě žáci z okolních vesnic a z Držovic v počtu třiceti až šedesáti dětí. Počet nastupujících dětí bude přibližně stejný jako v loňském roce. V mateřských školách to budou počty obdobné,“ předvídá náměstek primátora pro školství.