Prostějovský magistrát se také v letošním roce zúčastní klimatické kampaně Hodina Země, jejíž součástí bylo i v letech 2019 či 2020. „K Hodině Země se připojují všichni, kteří si uvědomují ohrožení klimatickou krizí způsobenou zejména používáním fosilních paliv, tedy uhlí, ropy, zemního plynu.

Důsledkem je i extrémní počasí, vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem oslabené lesy napadené kůrovcem. Města a obce tradičně při Hodině Země dávají symbolickým zhasnutím najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. Zhasínají veřejná osvětlení, nasvícení památek a veřejných budov,“ vysvětluje princip akce náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov). Východiskem z klimatické krize je i podle odborníků cesta k uhlíkové neutralitě, opuštění fosilních paliv a dekarbonizace. „Role měst, městysů a vesnic je tu velmi významná. Spočívá v přípravě strategických plánů na dosažení uhlíkové neutrality, v pozornosti věnované využívání obnovitelných zdrojů energie, v důrazu na úspory energie v budovách, při výstavbě, rekonstrukcích i provozu,“ dodává Sokolová.