Podle informací Večerníku plánuje magistrát další cyklostezku, která by měla propojit Vrahovice s průmyslovou zónou v Prostějově.

„Připravujeme podklady pro zpracování projektové dokumentace na cyklostezku od ulice Čs. armádního sboru do Průmyslové zóny směrem na Kralický Háj s uvažovaným napojením na ulici Průmyslová. Podmínkou bude vypořádání majetkoprávních vztahů, respektive ochota soukromých majitelů pozemků dotčené pozemky prodat městu,“ potvrdila Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace prostějovského magistrátu.