Dlouhé a náročné jednání mají před sebou prostějovští radní, kteří se k dalšímu rokování sejdou v úterý 23. března. Konšelé budou diskutovat o zadávacím řízení na měření rychlosti vozidel v Prostějově, schvalovat se budou dotace do různých oblastí i pronájmy pozemků i bytů. Radní projednají rovněž finanční pomoc živnostníkům, kteří v době vládních proticovidovch opatření utrpěli ztráty.

„Hned v úvodu schůze budeme projednávat návrhy na zadávací řízení ohledně rekonstrukce kuchyně a kotelny Národního domu, dále na rekonstrukci velké tělocvičny na ZŠ v ulici E. Valenty a schvalovat budeme projektové náměty spojené s dotacemi na nakládání s dešťovou vodou v mateřince na Husově náměstí. Jednat budeme dále o veřejné zakázce na správu a údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť a mobiliáře ve městě a zahájíme zadávací řízení na stacionární radarové měření včetně programového vybavení,“ řekl na úvod primátor Prostějova František Jura.

Konšelé se v úterý budou zabývat také návrhem peněžité pomoci určené provozovatelům živností ke zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií covid-19. Na řadu poté přijde schvalování dotací do školství, kultury a sportu, stejně tak i do oblasti životního prostředí. „Řešit budeme i nutnost rozpočtových opatření na důležité stavební investice, například na úpravu prostoru před Sportcentrem DDM, na nadstavbu objektu na dětském dopravním hřišti a budeme také informováni o průběhu projektu výstavby atletického tunelu na Základní škole Jana Železného,“ uvedl Jiří Rozehnal, náměstek primátora.

Radní budou schvalovat v rámci majetkoprávních otázek i prodeje a pronájmy pozemků či pronájmy bytů. „Mimo jiné se budeme zabývat i otázkami výběrových řízení na vedoucí funkce magistrátního úřadu,“ doplnil ještě primátor František Jura.

Večerník v příštím vydání přinese k výsledkům jednání prostějovských radních podrobnější informace.