Rozšíření Říční ulice, podjezd pro cyklisty pod Olomouckou ulicí a cyklostezka mezi ulicemi Olomoucká a Vrahovická. Tyto tři navazující investice plánoval magistrát pro severní část Prostějovska. První dvě už jsou hotové, třetí z nich zatím ale zůstává pouze ve fázi plánování.

Další dílek do skládačky sítě cyklostezek už je ale na dohled. „Trasu cyklostezky od ulice Olomoucké po železniční přejezd v lokalitě u pivovarského rybníčku má město Prostějov rozpracovanou do úrovně projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. V rámci priorit z hlediska bezpečnosti chodců a cyklistů byla upřednostněna výstavba samotného podjezdu pod Olomouckou ulicí tak, aby cyklisté mohli bezpečně překonat tuto frekventovanou výpadovku,“ vysvětlil Večerníku Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátor Statutárního města Prostějov.

Plánovaná investice se setkala i s několika překážkami. „Jednáme se Správou železnic, respektive s projekční firmou o budoucí podobě přejezdu u ‚myší díry‘. Snažíme se zajistit, aby cyklisté a chodci měli zajištěný a chráněný kapacitní přechod přes tento nebezpečný úsek včetně napojení mezi zmíněnými ulicemi a vymezení mimo komunikaci pro motorová vozidla,“ řekl dále Jiří Rozehnal a připomněl, že nedávno město získalo do vlastnictví potřebné pozemky v blízkosti křižovatky ulic Tovární a Říční. Vznik nového úseku cyklostezky tak zůstal v programu stavebních akcí města. Příprava však ještě potrvá.