Už pět let leží ladem pozemky po bývalých jezdeckých kasárnách. Ta nechalo bývalé vedení města strhnout. Na jejich místě však dosud nic nevzniklo a zatím nebyl uveřejněn ani projekt, podle kterého by se proměna místa měla realizovat. Magistrát nyní udělal krok k tomu, aby se s dnes nevábným místem konečně začalo něco dít a vyhlásilo anketu.

„Rozhodli jsme se pro naše město zajistit nejlepší možný návrh řešení tohoto území formou veřejné architektonické soutěže. Rámcovým zadáním je urbanisticko-krajinářské řešení se založením nového centrálního parku obklopeného bytovou výstavbou,“ prozradil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov. Magistrát počítá nadále s myšlenkou centrálního parku a zástavbou po jeho obvodu. Dotazník obsahuje celkem osm položek k vyplnění, je anonymní a v elektronické verzi je možné jej stáhnout na odkazu bit.ly/jezdecka. Jeho prostřednictvím je možné svůj názor vyjádřit do konce dubna.