Rozsáhlá výsadba zeleně se letos plánuje v katastrech Žárovic a Hamer.

V této souvislosti město Plumlov počítá s investicí zhruba 3 miliony korun, dotace na tento projekt by měla činit 90 procent všech nákladů.