Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti FCC Prostějov, s.r.o. zajistí tuto sobotu 10. dubna 2021 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů:

1. Vrahovice M. Pujmanové u mostu                       10:45 - 10:55

2. Vrahovice ul. J. Suka                                11:00 - 11:10

3. Vrahovice ul. M. Alše                               11:15 - 11:25

4. Vrahovice ul. K. Světlé                             11:30 - 11:40

5. Čechůvky točna                                         11:45 - 11:55

6. Domamyslice u samoobsluhy                   12:15 - 12:30

7. Čechovice u pošty                                     12:35 - 12:50

8. Žešov u pomníku                                       13:15 - 13:30

a) nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů

b) pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel do velikosti 20“. Pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů a podobně se nepřijímají!

c) objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to například staré koberce, linolea, starý nábytek...

d) vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to například ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky...

Popel, běžný domovní odpad a bio odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.

Závazná pravidla pro přebírání odpadů v rámci mobilních sběrů prováděných ve městech/obcích v době pandemie covid-19:

1. Všechny osoby budou mít po celou dobu pohybu v místě předávání odpadu zakrytá ústa a nos rouškou/respirátorem či jinými ochrannými prostředky a odpad budou předávat v rukavicích.

2.  Osoby stojící ve frontě budou dodržovat odstup minimálně dva metry.

3. Minimální odstup dvou metrů bude zachováván i ve vztahu k pracovníkům přebírajících odpad.

4. Předávat odpad bude vždy pouze jedna osoba, výjimečně dvě a to pouze v případě těžkých odpadů či velkých zařízení.

5. Čekající ve frontě bude předávat odpad až na základě pokynu pracovníka FCC Prostějov, s.r.o., tj. po odchodu osoby, která předávala odpad před ní.

6. V případě nedodržení těchto pravidel nebude odpad převzat.

 

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:

Sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)

Provozní doba na sběrném dvoře: úterý - sobota 9:00 - 13:30 a 14:00  -17:00 hodin, pondělí a neděle zavřeno

Sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716)

Provozní doba na sběrném dvoře: čtvrtek - pondělí 9:00 - 13:00 a 13:30 - 17:00 hodin, úterý a středa zavřeno

Děkujeme občanům, že třídí odpad, odkládají ho na místa k tomu určená a dodržují mimořádná opatření při odkládání odpadů!