Prostějovský magistrát rozšířil smlouvu se společností FCC ohledně péče o plochy zeleně ve městě. Nové a nové záhony květin, městských lučních porostů, péče o veřejnou zeleň, dětská hřiště, sportoviště, mobiliáře a botanickou zahradu – to je výčet smluvních oblastí, které obsahuje veřejná zakázka s firmou FCC Prostějov.

Radní nyní schválili její rozšíření. „Dodatkem ke smlouvě zajistíme péči o nově vzniklá místa se zelení a květinami. Konkrétně se bude jednat o péči o okrasnou zeleň, o letničkové záhony v centru města,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) a dodal, že změna má hodnotu 288 tisíc korun. Původní hodnota závazku smlouvy je 26,79 milionu korun za rok.