Zima se blíží! Sice se nedá odhadovat, jaká bude sněhová nadílka, ale vedení města nechce nic zanedbat. Magistrát statutárního města Prostějova už tak má jasno v tom, jak bude údržba silnic a komunikací probíhat. Radní proto na svém jednání v úterý 20. října probírali nový plán pro údržbu místních komunikací.

Plán údržby komunikací začal platit včera, tj. v neděli 1. listopadu. „Zpracovala jej společnost FCC Prostějov a pro jeho účely je stanoveno zimní období doba od 1. listopadu 2020 do 31. března 2021. V něm se provádí údržba podle plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikací bez zbytečných odkladů, přiměřeně ke vzniklé situaci,“ informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že magistrát je připraven zasáhnout i v případě nečekané sněhové nadílky mimo toto období. Což ale vzhledem k průběhu zimních období posledních let zřejmě nehrozí. A co má správa silnic za úkol? „Jde o odstraňování sněhu z povrchu komunikací, který se na ni dostal pádem z atmosféry, navátím nebo sesuvem z okolního terénu,“ upřesnil Pospíšil.

Činnost přitom nesmí ovlivnit životní prostředí. Spolupracovat bude stejně jako každý rok Městská policie Prostějov, Policie České republiky a Správa silnic Olomouckého kraje.

Silnice druhé a třetí třídy přitom neudržují. „V prvním pořadí důležitosti budou zprovozněny úseky místních komunikací, na kterých je vedena městská hromadná doprava včetně hlavních tahů na komunikacích v majetku města, dále úseky chodníků s velkou frekvencí pohybu obyvatel a zastávky městské hromadné dopravy,“ nastínil první náměstek primátora. „Následně jsou ve druhém a třetím pořadí zprovozněny ostatní komunikace, chodníky, aleje, přechody pro chodce a ostrůvky. U chodníků pořadí důležitosti vychází z potřeb obyvatel k zabezpečení přístupu k zastávkám městské hromadné dopravy, na vlakové a autobusové nádraží, k nemocnici, obchodům a podobně,“ doplnil další pořadí důležitosti Jiří Pospíšil.    

Tento dokument se po schválení radou města stává závazným pokynem pro zimní údržbu místních komunikací v Prostějově, kterou bude zabezpečovat společnost FCC Prostějov podle platné smlouvy a legislativy.

Na svých skladech má v současnosti FCC Prostějov připraveno 350 tun soli, 200 tun písku a 100 tun drti. „Další posypový materiál bude dle potřeby operativně doplňován. Zároveň je připraven vozový park, který zahrnuje celkem šestnáct mechanizačních prostředků pro zimní úklid komunikací, parkovišť a chodníků,“ prozradila Kristýna Jakubcová, tisková mluvčí FCC a ujistila: „O zimní údržbu se bude starat také dostatečné množství ručních pracovníků. V případě kalamity jsou zajištěny posily ve spolupráci s firmami Realinvest, Sezako a Galva.“