Jarní úklid probíhá v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci dubnu. Zahájen byl v úterý 6. dubna a ukončen bude tento čtvrtek 29. dubna 2021. Počínaje tímto dnem jsou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného seznamu.

Stejně jako každý rok se odpad třídí na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad).

Kontejnery jsou na místě vždy v určený den od 15.00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin. Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

pondělí 26. dubna

Čechovice – u pošty * Čechovice – Luční * Čechovice – u kapličky * Čechovická u ZD

úterý 27. dubna

Krasice – Západní * Krasice –  Moravská za obchodem * Krasice – Na Brachlavě * Kosířská – Na Vyhlídce

středa 28. dubna

Vrahovice – Trpinky * Vrahovice – K. Světlé * Vrahovice – Čechůvky točna * Vrahovice – M. Alše-P.Jilemnického

čtvrtek 29. dubna

Vrahovice – Jano Köhlera * Vrahovice – J. Suka

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC Prostějov na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185, p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Odboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559, pí. Kovaříková.