Cyklostezka z Prostějova do Smržic je stále zapovězenou trasou. Vzhledem k budování severního obchvatu a s tím spojeného mostu nad komunikací je její provoz již nějaký čas uzavřen.

Probíhající stavební práce ale naznačují, že se situace pro cyklisty brzy změní. „Most přes cyklostezku Prostějov–Smržice bude kompletně hotov do konce května 2021, pak bude následovat dílčí kolaudace. Po uplynutí zákonných lhůt bude možné cyklostezku znovu zprovoznit, což odhadujeme od prvního června,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011). „Nový most bude mít z důvodu bezpečnosti LED osvětlení v zábradlí,“ doplnil.