Spousta emocí, slov i nátlaku nejrůznějšího druhu. A ve výsledku velké nic.  Z velkolepé „rehabilitace starého židovského hřbitova v Prostějově“ zřejmě nic nebude. Židovská nadace Kolel Damesek Eliezer sice opakovaně deklarovala, že veškeré úpravy provede po dohodě s magistrátem na vlastní náklady, s její solventností i seriózností to zřejmě nebude úplně „košer“. PR agentuře Donath Business & Media (DBM) dluží zhruba půl milionu korun. Z plánované rehabilitace hřbitova tak zřejmě zůstane pouze STÍN MINULOSTI...

Prostějov má nepochybně bohatou židovskou tradici a rozhodně není od věci si ji připomínat tak, jak to činí například Spolek Hanácký Jeruzalém. Její nedílnou součástí byl i starý židovský hřbitov, který se nachází před prostějovskou „reálkou“. Pohřbívalo se do něj zhruba sto let, naposledy v roce 1908. Během druhé světové války ovšem byly náhrobky vytrhány a odvezeny. Na vyčištěné ploše vznikl po válce park a v 70. letech minulého století byl v jeho sousedství postaven areál školy. V současnosti je RG a ZŠ města Prostějova největší školou ve městě.

Neobešlo se to bez manipulace

Dlouhých deset let se snažili zástupci židovské nadace Kolel Damesek Eliezer o „rehabilitaci“ hřbitova. Nikdo však přesně nevěděl, co si pod tímto pojmem představit. Mlžilo se zejména kolem záměru nadace uzavřít prostor před největší prostějovskou školou pro veřejnost. Proti tomu vznikla petice, jejíž signatáři byli zástupci nadace nepřímo označeni za odpůrce židů. Vše vyvrcholilo umístěním plastové kopie náhrobku, po jehož poničení zástupci nadace otevřeně hovořili o „vyvrcholení antisemitských nálad ve městě“. To však byl nesmysl, náhrobek zničil nezdárný školák a o nějakých protižidovských náladách v Prostějově se nedalo hovořit. 

Není ani studie!

V polovině listopadu 2019 proběhla poslední schůzka mezi zástupci prostějovské radnice s předsedou Federace židovských obcí a ředitelem nadace Kolel Damesek Eliezer. Jejím výsledkem byla dohoda, která měla umožnit rodičům přivést děti přímo ke vchodu do školy a neomezovat přístup hasičů či záchranářů. Nicméně o tom, zda parčík zůstane po většinu času i nadále přístupný veřejnosti včetně žáků, studentů a zaměstnanců školy, stále panovaly vážné obavy. Dle této dohody mělo být investorem úprav Statutární město Prostějov, židovská nadace však měla práce financovat. S realizací projektu se mělo začít na počátku loňského roku, dosud však v celé záležitosti nebyla zpracována ani studie... 

Nadace nezaplatila za služby

 

Nyní vše nasvědčuje tomu, že k realizaci kompromisního návrhu nakonec nedojde. Židovská nadace Kolel Damesek Eliezer už zřejmě řeší jiné problémy. Nedávno s ní ukončila spolupráci agentura Donath Business & Media (DBM), která projektu zajišťovala „komunikační podporu“. Důvodem bylo neuhrazení sedmi faktur vystavených od listopadu 2019 do května 2020 ve výši přesahující půl milionu korun.

Emocionálně jde o jedno z mých největších profesionálních zklamání,“ uvedl k tomu Michal Donath, generální ředitel DBM. „Vím, že emoce do byznysu nepatří, ale co si má člověk o vědomém neplatiči myslet? Konzumovat služby, bez výhrad přijímat výkaz prací a myslet si, že se za to nemusí platit, je naprosto scestný a nekorektní přístup, a ještě k tomu ze strany náboženské organizace. O to je ten příběh smutnější,“ uzavřel Donath.

Federaci židovských obcí, která projekt v minulosti rovněž podporovala, Večerník v celé záležitosti s dostatečným předstihem zaslal dotazy. Pokud obdržíme odpovědi, což se do uzávěrky tohoto vydání nestalo, přineseme je v některém z příštích vydání Večerníku.