O plánech postavit v prostějovské ulici Újezd nový autobusový terminál se radní zmínili už při jednání zastupitelstva na podzim loňského roku. Zpráva vyvolala mezi komunálními politiky menší pozdvižení a samozřejmě padaly otázky na důvody této dopravní investice a hlavně, jak se náročná stavba na tolik frekventovanou městskou komunikaci vměstná. Minulý týden se prostějovští konšelé poprvé pochlubili vizualizací, která dává jasně najevo, jak chtějí radní celou věc řešit. První studie ukazuje, že kvůli výstavbě terminálu se naprosto změní celá podoba ulice. Ustoupit jí má také parčík před sídlem Policie ČR!

 

Odbor rozvoje a investic prostějovského magistrátu zajistil zpracování Studie dopravního terminálu Újezd. „Předmětem studie je dopravně technické posouzení prostorových poměrů v lokalitě při východní straně ulice Újezd pro výstavbu dopravního terminálu a kapacitního parkovacího objektu. Terminál bude sdružovat městskou, příměstskou a regionální autobusovou dopravu ve směru na Brno a Zlín, včetně linek ze zastávek v ulici Lidická, které by měly být terminálem nahrazeny,“ vysvětluje náměstek primátora Statutárního města Prostějov Jiří Rozehnal (ANO 2011) s tím, že součástí řešení je i návrh dvouúrovňového parkovacího objektu o 173 parkovacích stáních. „Studie řeší i úpravy okolních komunikací s návrhem rekreačních a pobytových ploch s možným vybudováním dalších 107 parkovacích míst na úrovni terénu,“ dodal Rozehnal, který je zodpovědný za stavební investice v Prostějově. 

Podle radních se jedná o významnou investiční akci města, která je součástí připravované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro nadcházející programové období. „Stavba parkovacího objektu by měla nahradit parkovací kapacity v rámci budoucí přestavby jižního centra města, tedy z židovských uliček a lokality bývalé sodovkárny.

Večerník zajímalo, kdy ke stavbě terminálu i parkovacího domu dojde? „Město má v tuto chvíli k dispozici studii. Nejprve bude třeba zpracovat projektovou dokumentaci, poté bude stavba naceněna, následně můžeme požádat o dotaci a poté vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení povolení stavby a dalších potřebných náležitostí může trvat zhruba jeden rok,“ vypočítal náměstek primátora. Vzápětí potvrdil obavu nejen Večerníku, že plánované stavbě bude muset ustoupit parčík mezi sídlem policie a stávajícími autobusovými zastávkami. „Přesné podmínky záboru zeleně budou známy až po zhotovení projektu. Ale samozřejmě stávající parčík bude nahrazen novou zelení,“ ujišťuje Jiří Rozehnal.