Sídliště Bohumíra Šmerala v Prostějově prochází prvními dvěma etapami rozsáhlé revitalizace. Radní pak po svém rozhodnutí z minulého úterý doporučí zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 17,5 milionu korun na pokračování regenerace jak na stavební práce, tak na zeleň v rámci 3. a 4. etapy.

„V rámci akce jsou rekonstruovány stávající pozemní komunikace a realizovány nové společně s parkovacími stáními, chodníky a zpevněnými plochami, novou dešťovou kanalizací, veřejným osvětlením, hřišti, mobiliářem a zelení. V letošním roce je realizována druhá část první etapy a následně i druhé etapa,“ shrnuje náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

„Žádali jsme o dotaci z prostředků Státního fondu podpory investic. Bohužel nebyla schválena a je téměř jisté, že by nebyla schválena ani v příštím roce. Se zhotovitelem jsme se tak dohodli, že by letos realizoval i třetí a čtvrtou etapu, na kterou však potřebujeme schválit uvedené rozpočtové opatření,“ sdělil dále Rozehnal a potvrdil tak, že bez dotací tak bude město nuceno zaplatit celou regeneraci Sídliště Bohumíra Šmerala ze svého.