V souvislosti s pokračujícími pracemi na výstavbě severního obchvatu města Prostějovinformujeme o úplné uzavírce silnice II/366 Prostějov – Kostelec n. H. v termínu 1. 6. – 30. 6. 2021.

 Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům linek 780436, 780437, 780438, 780440, 780441, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z II/366 – II/449 Smržice – III/36636 Kostelec na Hané, ul. Smržická – II/366 ul. 8. května do zastávky Kostelec na Hané,Hospoda u pramene a dále ve svých trasách. 

Autobusová zastávka Kostelec na Hané,žel.st. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Změny v organizaci železniční dopravy a výluky sledujte zde