Také během tohoto týdne bude společnost FCC Prostějov ničit plevel pomocí chemického prostředku obsahujícího glyfosát. V termínu do 24. do 31. května podle vhodných klimatických podmínek proběhne postřik plevelů přípravkem Tartan.

„Půjde o dvě prostějovské lokality, a to konkrétně na sídlišti Šárka a v Okružní ulici naproti protihlukové stěny a dále v ulici Josefa Lady, kde je podél severní obslužné komunikace keřový záhon lemující psí loučku,“ informoval Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.