je nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Olomouckém kraji. Kvalitní podnikatelské podmínky jsou také v Zábřehu a Litovli. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2020. Analytici agentury Datank v něm hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Prostějov dobře hospodaří

Prostějov podnikatelsky těží z výborné dopravní dostupnosti, v rámci Olomouckého kraje vykazuje také vysoce nadprůměrný podíl podnikatelů na celkový počet obyvatel. V rámci regionu výrazně mladá populace města se rozšiřuje o další nově přistěhovalé, přičemž jejich přírůstek je v kraji jeden z nejvyšších, což svědčí o atraktivitě města. Radnice si zakládá na dobrém nakládání s finančními prostředky, ze všech měst na Olomoucku vynakládá nejméně prostředků na dluhovou službu. O to více peněz může věnovat na rozvoj bydlení, vzdělávání nebo třeba na sport. Podnikatele do města láká také nejnižší daň z nemovitosti. V prováděném mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost a kvalitu odpovědí, se Prostějov nenechal předběhnout žádným z dalších dvanácti měst s rozšířenou působností v celém Olomouckém kraji.

„My se dlouhodobě umísťujeme na předních příčkách, takže to svědčí o tom, že podnikatelské prostředí je zde na velice dobré úrovni a ukazuje se, že vstřícnost úřadu je v kraji nejlepší. Je to jedna z našich priorit a na to opravdu dbáme a snažíme se občanům a podnikatelům vycházet vstříc,“ říká primátor Prostějova František Jura. „Snažíme se rozšiřovat průmyslové zóny. Bylo prozíravé, že už v 90. letech se na východě Prostějova začaly vykupovat pozemky, tam máme největší průmyslovou zónu. Teď se snažíme rozvíjet takzvanou malou průmyslovou zónu na Brněnské ulici, aktuálně máme na jednání rady další pozemky, které bychom chtěli vykoupit a do budoucna je nabídnout podnikatelům,“ dodává náměstek primátora Jiří Pospíšil.

V Zábřehu se vyplatí stavět, Litovel má kvalitní webové stránky

Zábřeh může zájemce o podnikání přilákat na v rámci regionu nízké ceny stavebních pozemků, které si i při meziročním srovnání udržují příznivou hodnotu. Výhodou jsou také nižší průměrné měsíční mzdy. Radnice se snaží investovat, podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích je dokonce v rámci kraje nejvyšší, velmi vysoká je také míra likvidity. Bronzový Litovel si udržuje vysoký podíl malých a středních firem v místním podnikatelském prostředí a vykazuje rovněž jednu z nejvyšších hodnot ve vývoji počtu ekonomických subjektů. Město má nejméně dlouhodobě nezaměstnaný v rámci celého Olomouckého kraje. V regionu také dopadl nejlépe v hodnocení webových stránek radnice z pohledu podnikatele. Ti na stránkách dohledají v přehledné podobě vše podstatné, co potřebují pro rozvoj svého podnikání i pro komunikaci s veřejnou správou.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.

Celkové pořadí

1. Prostějov

2. Zábřeh

3. Litovel

4. Mohelnice

5. Přerov

6. Olomouc

7. Šumperk

8. Šternberk

9. Hranice

10. Lipník nad Bečvou

11. Jeseník

12. Uničov

13. Konice