V polovině května prostějovští radní schvalovali vytipované lokality v Prostějově, které budou v budoucnu vhodné pro bytovou výstavbu. Ať už za městské investice, či spíše za peníze soukromých investorů. Nakonec se radní dobrali k seznamu čtyř lokalit. Náměstek primátora Jiří Rozehnal ale Večerníku přiznal, že okamžité výstavbě nejvíce brání absence technické i dopravní infrastruktury na vybraných pozemcích.

 

 

„Na území města Prostějova jsou podle platného územního plánu k výstavbě rodinných domů určené primárně návrhové plochy smíšené obytné. Ty se v největší míře nacházejí po obvodu stávajícího zastavěného území města a jedná se převážně o pozemky zemědělsky využívané bez vybudované technické a dopravní infrastruktury. Okamžité výstavbě na nich brání kromě chybějící technické a dopravní infrastruktury i nepříznivá parcelace pozemků. Jde o úzké lány ne zcela vhodné pro okamžitou výstavbu, komplikující je i situace kvůli většímu množství vlastníků. Proto pro některé rozvojové lokality má město Prostějov zpracované územní studie, které řeší možnou strukturu budoucí zástavby, což pro případné investory znamená jistou výhodu při plánování daného záměru,“ řekl Večerníku Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějova.

„Dalším kritériem pro výběr lokalit vhodných pro podporu bytové výstavby bylo minimálně částečné vlastnictví pozemků v majetku města. Primárně jsme se věnovali těm vhodným pro výstavbu rodinných domů, ale pro úplnost informace jsme do výběru zařadili i plochy vhodné i pro bytové domy,“ doplnil náměstek, v jehož gesci jsou stavební investice města a přidal seznam míst, která jsou podle prostějovských radních vhodná pro bytovou výstavbu.

 

Rada města navrhla tyto lokality pro bytovou výstavbu

* rozvojová plocha Vrahovice – Lozce (vhodná pro stavbu rodinných domů)

* plocha severně od ulice Plumlovské za supermarketem Albert (vhodná pro stavbu rodinných domů

* plocha Vrahovice, ulice M. Alše (vhodná pro stavbu rodinných domů)

* plocha podél ulice Werichova (vhodná pro stavbu bytových domů)