Ekologickou budoucnost Prostějova vidí konšelé společně s komisí životního prostředí v intenzivním výkupu pozemků na výsadbu zeleně v jižní části města. Další plánovanou aktivitou je ozelenění u Čechůvek, kde se bude řešit výsadba dřevin, pročištění bývalého vodního toku a vybudování štěrkových cest. Bez debat je také intenzivní výsadba dřevin a stromů v prašné oblasti. Do cesty se ale těmto aktivitám staví pozměňovací návrh poslance Josefa Kotta. A proti němu se po posledním zasedání postavili prostějovští radní.

S projednávaným pozměňovacím návrhem k vládnímu návrhu zákonu o invazivních nepůvodních druzích, který by firmám umožnil nekontrolovatelné kácení městské zeleně, vedení města nesouhlasí. „Navrhovaná změna by měla zásadní dopady zejména na pouliční zeleň ve městech, kde vodovodní a kanalizační řady vedou pod povrchem chodníků a silnic. Veškeré dřeviny lemující tyto komunikace by tak bylo možné kácet bez povolení s odkazem na to, že se nacházejí v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace. Podobně by tato změna dopadla také na dřeviny na dalších veřejných prostranstvích, například v parcích, ale i na soukromých pozemcích, tedy všude tam, kde se vodovodní a kanalizační infrastruktura nachází. Podle kvalifikovaných odhadů odborných společností by se takové kácení týkalo zhruba 80 procent dřevin v zastavěných územích,“ zlobí se Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

„Tato připravovaná aktivita nesmyslně řeší změny povolovacího procesu kácení stromů v ochranném pásmu kanalizací a vodovodů a město Prostějov bylo vyzváno, aby se k tomuto návrhu vyjádřilo v rámci Svazu měst a obcí. Musíme důrazně říci, že se ztotožňujeme se zamítavým stanoviskem Ministerstva životního prostředí a dáváme kategorický nesouhlas k tomuto nesmyslnému návrhu,“ doplňuje náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov) zodpovědná za zdejší životní prostředí.

„Zachování povolovacího režimu pro kácení těchto dřevin, tedy i nutnost prokázat jeho důvodnost, je rovněž důležité s ohledem na možnost orgánu ochrany prověřit skutečné trasování vodovodních a kanalizačních řadů, k nimž vzhledem k jejich stáří v mnoha případech chybí příslušná dokumentace. Nemůžeme dovolit nekontrolovatelné odstraňování dřevin jen proto, že to daným firmám ulehčí práci,“ poukazuje ještě Sokolová.