Když před zhruba pěti lety povolily kompetentní orgány státní správy v pořadí už pátou výjezdovou i odjezdovou komunikaci z už tak přetíženého rondelu na hranici mezi Prostějovem a Držovicemi, ťukali si mnozí řidiči na čelo.

Ale všichni jsme si tak nějak zvykli, přestože na poměrně malé kruhové křižovatce je pět nájezdů i výjezdů až moc. Ale pozor! Jak Večerník se nyní dozvěděl, dopravní situace na tomto rondelu brzy ještě více zhoustne! Přibude totiž šestá komunikace, která se napojí na tuto kruhovou křižovatku. Důvod? Staví se zde nové obchodní centrum... Kdo to povolil? Zbláznil se snad někdo?

Jak si mnozí již všimli, v Držovicích se u kruhového objezdu staví další obchodní centrum. Podle zastupitelky Držovic Renaty Čižmárové je však stavební povolení, které bylo na tento developerský projekt v roce 2016 vydáno, v rozporu s platným územním plánem obce Držovice a také v rozporu s územně plánovací dokumentací Olomouckého kraje, který v této lokalitě staví severní obchvat. „Skutečnost, že stavební úřad povolí stavbu obchodního objektu v místě, kde to územní plán obce i krajské zásady územního rozvoje zakazují, a to navíc v místě veřejně prospěšné stavby, je alarmující. Stavba obchodního objektu navíc s největší pravděpodobností znemožní realizaci severozápadního obchvatu Prostějova, nebo jej značně prodraží, čímž vznikne Olomouckému kraji či České republice značná škoda. Na základě těchto skutečností nelze vyloučit, že vydání stavebního povolení mohlo být provázeno trestným činem a stavební povolení bylo vydáno nejen v rozporu se stavebním zákonem, ale také v rozporu s veřejným zájmem,“ láteří držovická zastupitelka. „Další alarmující skutečností je zjištění, že bývalá starostka Blanka Kolečkářová proti vydání stavebního povolení v roce 2016 nejenže neprotestovala, ale dokonce se stavbou souhlasila. Nyní je obec postavena před situaci, kdy lhůta pro odvolání proti vydanému stavebnímu povolení již vypršela a situaci snad může napravit pouze soud,“ sdělila pro Večerník Renata Čižmárová, zastupitelka obce Držovice.

Zároveň upozornila na další neuvěřitelnou okolnost provázející stavbu nového obchodního centra na okraji Držovic. „Nejenže značně zkomplikuje život nejen Držovicím, ale také obyvatelům Prostějova. Dopravní situace na kruhové křižovatce je hustou dopravou generovanou supermarkety Tesco, Kaufland a přilehlými obchody již nyní nedostačující. Držovičtí nemohou kvůli častým zácpám vyjet z obce a kolona z ulice Olomoucká se mnohdy protáhne až na rychlostní komunikaci D46. Nové obchodní centrum situaci ještě zhorší. Projektová dokumentace totiž počítá s vybudováním dalšího, v pořadí už šestého sjezdu z kruhového objezdu a nové odbočky z ulice Olomoucká, a to těsně před kruhovým objezdem ve směru z Držovic. Tuto lokalitu s velkou pravděpodobností čeká dopravní kolaps,“ míní Čižmárová.
Velký problém připouští i starosta Držovic Jaroslav Studený, byť trochu krotí emoce. „Jestli je, nebo není stavba obchodního centra v blízkosti rondelu nezákonná? Firma má platné stavební povolení. Otázkou je, zda je v souladu s územním plánem obce Držovice...,“ pokrčil rameny a pustil se do vysvětlování: „Stavba se nachází v lokalitě označené písmenem V. Jde tak o plochy výroby a je zde přípustné využití stavby pro řemeslnou a jinou výrobu, služby i skladování. Ptáme se, zda do těchto služeb zapadají obchody...“
Jak tedy obec Držovice mohla něco podobného schválit? „Toto je spíš otázka na minulé vedení obce, jelikož územní rozhodnutí bylo schváleno v roce 2013,“ odkázal nás držovický starosta na svoji předchůdkyni a připustil, že šesté napojení na poměrně malý rondel přinese problémy. „Napojení na rondel a severní obchvat města Prostějova si nedokážu představit. Co si ale dokážu představit naprosto živě, je ucpaná kruhová křižovatka od dálnice D46, od Držovic i Prostějova. Nechápu, který odbor nebo instituce toto povolily,“ kroutí hlavou Studený.
Co tedy s nastávajícím problémem budou Držovičtí dělat a jaké budou další jejich postupy? „Kroky k zastavení této stavby činíme již od roku 2018, kdy byla stavba formálně zahájena, aby nepropadlo stavební povolení. Naším zatím posledním počinem bylo podání jak na město Prostějov, tak na Olomoucký kraj k zastavení této stavby,“ prozradil starosta Držovic, čímž naznačil, že celá záležitost bude mít zcela jistě ještě další vývoj.
Večerník se bude ptát i dalších orgánů, například odboru dopravy prostějovského magistrátu, Dopravního inspektorátu Policie ČR, Olomouckého kraje a dalších. Nevynecháme ani bývalou starostku Držovic Blanku Kolečkářovou. Takto přetížený rondel už by totiž řidiči skousnout nemuseli, navíc když se má v následujících měsících rekonstruovat tak, aby byl maximálně bezpečný pro nájezd na dokončovaný severní obchvat města Prostějova...