Večerník již opakovaně informoval o projektu výstavby nového autobusového terminálu v ulici Újezd v Prostějově. Stavba výrazně ukrojí z parčíku v této ulici, radní ale slibují náhradní výsadbu zeleně a také parkovací dům. Konšelé nyní hledají zhotovitele stavby a už oslovili osm společností.

 

Zlepšení dopravní infrastruktury města a kvalitnější zázemí pro cestující, to je aktuální úkol pro radní města Prostějova, kteří na svém úterním jednání jako první krok schválili zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky pro vznik nového dopravního terminálu. „Odsouhlasili jsme zaslání výzvy k podání nabídky možným dodavatelům. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3,5 milionu korun,“ nastínil náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011) s tím, že nabídky budou logicky hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. „V zadávacím řízení oslovíme, výzvou k podání nabídky, osm společností. Termín dokončení projektové dokumentace je do konce dubna 2022. Realizace této investiční akce bude financována z prostředků města Prostějova,“ potvrdil Rozehnal.