Už v pondělí bylo slavnostně otevřeno nově vybudované sportovní hřiště na Sídlišti Svornosti ve Vrahovicích. Supermoderní stánek pro veřejnost nahradil původní asfaltový plácek, který byl vybudován stejně jako okolní sídliště v sedmdesátých letech minulého století. Nad novým hřištěm se rozplývá nadšením i neustálý kritik současného vedení magistrátu a místní obyvatel Čeněk Svoboda.

 

 

„Toto nové sportoviště nahradilo to, které už nesplňovalo potřebné požadavky. Práce na jeho obnově trvaly půl roku. Věříme, že lidé budou spokojeni a budou hřiště využívat,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011) a vzápětí stručně popsal parametry nového hřiště na Sídlišti Svornosti ve Vrahovicích. „Tvoří ho zpevněná plocha v podobě polyuretanového povrchu a doplňující plochy ze zámkové dlažby. Sportovní hřiště je oploceno plotem s dřevěnou a drátěnou výplní. Součástí hřiště jsou dvě branky vytvořené z oplocení. Jsou zde basketbalové koše na ocelové konstrukci, chráničky se zavíčkováním pro osazení ocelových sloupků pro nohejbalové a volejbalové sítě,“ sdělil Rozehnal s důležitým dodatkem, že magistrát za nové hřiště zaplatil 2 981 667,75 korun.

Večerníku se ozval i obyvatel zmíněného sídliště, který se dosud k práci současného vedení magistrátu vyjadřoval jen velmi kriticky. „Vyřiďte prosím mé poděkování městu za krásné hřiště. Je to stavební dílo, na kterém jsem nenašel po dobu výstavby žádnou chybu.  Je tam krásné oplocení, pevné lavičky, povrch je přímo špičkový, funguje vsakování srážkové vody, nivelace bezchybná, vsakovací vrstvy fungují. Je nutné poděkovat osadnímu výboru Vrahovice za anketu o osudu našeho hřiště a také lidem, kteří hlasovali pro zachování a rekonstrukci původního hřiště, kde někteří chtěli vybudovat raději parkoviště pro auta! Taktéž chci poděkovat primátorovi Františku Jurovi a náměstku Jiřímu Rozehnalovi. To jsou vlastně Vrahovičáci, takže díky za odvedenou práci,“ nechal vzkázat přes Večerník Čeněk Svoboda, který ještě přidal pár připomínek. „Chtělo by to ještě nalajnovat hřiště na tenis a stanovit správce, který by tuto nádheru ochraňoval a začal organizovat sportovní soutěže, hlavně mezi dětmi. A v neposlední řadě také mezi staršími sportovci. Ještě jednou díky všem, kteří se o toto krásné hřiště zasloužili, a také firmě, která ho postavila. Mám za Vrahovice radost! Takové hřiště nemají ani na Západě,“ uzavřel Svoboda.