U úniku zhruba 1 000 litrů síranu železitého v průmyslovém areálu v Lobodicích na Přerovsku zasahovaly ve čtvrtek odpoledne tři jednotky hasičů. 

Událost jsme na krajském operačním a informačním středisku přijali ve čtvrtek v 15.45. Hasiči na místě pracovali v protichemických oblecích Lakeland Chemmax 3, dýchací technice a dalších ochranných prostředcích, aby byla zajištěna jejich bezpečnost po celou dobu zásahu. Neutralizovali jsme látku pomocí uhličitanu sodného. Část chemikálie jsme likvidovali sorbentem na bázi křemeliny (Eco-dry). K úniku síranu mimo areál a do kanalizačních vpustí díky našemu zabezpečení nedošlo. Na místě jsme rovněž kontinuálně měřili pH a prováděli jsme základní chemické rozbory.

Zasahovaly dvě jednotky profesionálních hasičů ze stanic Přerov a Kojetín a jednotka SDH Lobodice. Včasným a profesionálním zásahem, který trval přes 6 hodin, se podařilo zabránit poškození životního prostředí a následným škodám.