Takřka samé pozitivní informace lze vyčíst z aktuální statistiky nezaměstnanosti. V květnu poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji na 16 219, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 8 834 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,9 %. Počet lidí bez práce se rovněž výrazně snížil také v Prostějově. Menší výstrahou může být oznámení nejmenované firmy o hromadném propouštění...

 

K 31. květnu 2021 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci celkem 16 219 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 1 214 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 1 173 osob. „Z tohoto počtu bylo 15 312 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což je o 1 269 méně než na konci předchozího měsíce a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 1 130,“ podotkl Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

V průběhu uplynulého měsíce bylo nově zaevidováno 1 655 osob. Ve srovnání s minulým měsícem jde o 4 osoby větší číslo a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku je to naopak o 374 lidí míň. „Z evidence během května odešlo celkem 2 869 uchazečů. Bylo to o 390 osob více než v předchozím měsíci a o 1 096 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 092, což je o 153 více než v předchozím měsíci a o 603 více než ve stejném měsíci minulého roku. Dále bylo 609 uchazečů o zaměstnání umístěno, to je o 146 více než v předchozím měsíci a o 296 více než ve stejném období minulého roku. Přesně 777 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ popsal aktuální stav Mikšaník.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech došlo k poklesu. „Nejvíce se počet snížil v okrese Olomouc (o 421 osob, k největšímu procentuálnímu poklesu ale došlo na Jesenicku, a to o 15 % – jedná se o vůbec největší okresní pokles v rámci ČR. Co se týká prostějovského regionu, k poslednímu květnovému dni je tady evidováno 1 997 nezaměstnaných, z toho 1 131 žen. Je to o více než dvě stě osob méně než na konci dubna. Prostějovská pobočka Úřadu práce pak registruje 1 664 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných zde činí 2,7 procenta,“ prozradil dále hlavní analytik trhu práce.

Ke konci května bylo evidováno na Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Olomouci 8 342 žen. „Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51 %. V evidenci bylo 2 533 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16 % z celkového počtu nezaměstnaných. Na konci května bylo evidováno 691 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 116 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 55 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 802 uchazečů o zaměstnání, to je 30 % všech uchazečů vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných osob poklesl v Olomouckém kraji na 3,9 %, což je poprvé od listopadu 2020 stejná hodnota jako v celé České republice. Olomoucký kraj evidoval dále k 31. květnu celkem 8 834 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 905 vyšší než v předchozím měsíci a o 402 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 695 vhodných pro osoby se zdravotním postižením,“ informoval Mikšaník, který na závěr uvedl jedinou negativní záležitost z průběhu minulého měsíce. „Během května poprvé v letošním roce jedna společnost se sídlem v Olomouckém kraji nahlásila záměr hromadně propouštět, a to téměř osm desítek zaměstnanců. Se zaměstnavatelem je Úřad práce ČR v úzkém kontaktu s tím, že zaměstnancům bude nabídnuta účast v projektu Outplacement, tedy možnost poradenství, vzdělávání a rekvalifikace s plynulým přechodem k novému zaměstnavateli. Další podrobnosti k tomuto zaměstnavateli nelze sdělit,“ uzavřel hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.