Prostějovští radní doporučují zastupitelům schválit nákup dvou strategicky významných pozemků. V obou případech jde o parcely důležité pro město v souvislosti s vybudováním jižní průmyslové zóny za Brněnskou ulicí. Prvním pozemkem je parcela o výměře 5 890 metrů čtverečních, druhým je pozemek skoro čtyřikrát větší.

„Tento pozemek by měl podle územní studie sloužit jako veřejné prostranství pro obsluhu západní části průmyslové zóny Brněnská. Umístění pozemku a jeho budoucí využití ve veřejném zájmu lze považovat za důležité zájmy města,“ okomentoval pravděpodobný nákup první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) a přidal informace o další lokalitě. „Druhou strategicky významnou oblastí je pozemek o výměře 19 820 metrů čtverečních v katastrálním území Prostějova. Pozemek je součástí rozvojové plochy Brněnská-jih, na kterou je evidována Územní studie Malá průmyslová zóna Brněnská-východ. Jedná se o plochu výrobní s budoucím řešením dopravního napojení,“ uzavřel Pospíšil.

Pokud zastupitelstvo toto úterý výkupy pozemků schválí, pak město za oba pozemky zaplatí téměř 9,5 milionu korun.