Už na začátku tohoto roku Večerník informoval o záměru radních vybudovat v Kolářových sadech návštěvnické zázemí. Po posledním zasedání prostějovských konšelů jsou už známy náklady na celou investiční akci, které přesáhnou jeden milion korun. Nyní budou zastupitelé schvalovat finance potřebné pro jeho vznik.

„Vznikne první místo, kde si budou moci cyklisté nabít elektrokolo, chvíli se zastavit, posedět, umýt si ruce či využít toaletu. Pro vznik zázemí jsme podali žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů,“ uvedla již před časem náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).

Od minulého týdne je v této záležitosti už mnohem jasněji. „V květnu letošního roku byla zpracována projektová dokumentace. Zároveň byla na stavební úřad podána žádost o územní souhlas. Zahajujeme výstavbou hygienického zařízení, konkrétně typizovaného sanitárního kontejneru opláštěného dřevěným obložením a jeho napojení na nové přípojky inženýrských sítí, jehož součástí bude kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, elektropřípojka a svedení dešťových vod. Součástí zakázky je i vybudování zpevněné plochy,“ poskytl informace Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.

A teď to nejdůležitější. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je téměř 1,2 milionu korun včetně DPH. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na tuto akci dotaci ve výši 405 500 korun. Po schválení financí Zastupitelstvem města Prostějova bude uzavřena smlouva o dílo a akce realizována,“ dodal Rozehnal.