Dne 16. 6. 2021 byl zahájen 1. ročník soutěže „Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost“, která probíhá ve spolupráci s Radou kvality ČR, garantem soutěže. Soutěž má regionální charakter, cílem je ocenit podnikatelské subjekty (firmy), organizace veřejného sektoru, obce, mikropodniky a živnostníky působící v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti organizací (CSR).

Pro zájemce o účast v soutěži jsou připraveny bezplatné on-line semináře, které budou vedeny CSR manažerem a proběhnou na konci června a srpna 2021. Dozvíte se zde podrobnosti k průběhu soutěže: jak se přihlásit, jak vyplnit sebehodnoticí dotazník, jak probíhá hodnocení a kdy a kde budou vyhlášeny výsledky soutěže.

Více podrobnějších informací naleznete na www.ohkpv.cz nebo na www.olkraj.cz v sekcích NEPŘEHLÉDNĚTE a VEŘEJNÁ SPRÁVA.