Jedná se už o letitý kolorit průběhu jednání prostějovského zastupitelstva. Během něj často zejména členové opozice zasypávají radní dotazy, na které požadují okamžitou odpověď. Většinou se však stává, a to v souladu s jednacím řádem, že konšelé nebo vedoucí jednotlivých odborů magistrátu „odpálkují“ dotazovatele s tím, že mu na otázky odpoví písemnou formou, ale až do 30 dní. Problém ovšem je, že tato odpověď už není dostupná pro veřejnost. Nedozvědí se ji tedy ti Prostějované, kteří sledují on-line přenosy, ale ani ti, kteří dodatečně studují doslovné zápisy z jednání zastupitelstva. Z toho pak vzniká nejeden STÍN MINULOSTI...

„Pravidelně sleduji přenosy ze zastupitelstva a všiml jsem si, že v případě, kdy je na veřejném jednání vznesen dotaz některým z přítomných zastupitelů, na který mu není rovnou odpovězeno, dostane tento zastupitel písemnou odpověď na svůj dotaz do třiceti dnů. Bohužel, ta však, pokud vím, již není nikde uveřejněna a občan tak nemá možnost se tuto odpověď nijak dozvědět. Tohle není dle mého názoru zcela správně. Jednání zastupitelstva je ze zákona veřejné a mimo jiné se pořizuje zápis, který musí být vyhotoven do deseti dnů po zasedání a musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí,“ upozorňuje Petr Labonek z Prostějova s tím, že praxe na radnici je zcela jiná.

„V zápise je vždy uveden průběh jednání zastupitelstva. To znamená, jsou zde zaznamenány projednávané body. Mám za to, že pokud byl na jednání veřejně vznesen dotaz, který je v zápise zaznamenán, tak by i odpověď, která je dána zastupiteli do třiceti dnů písemně, na tento dotaz měla být zaznamenána a měla by být veřejně přístupná. Například následně doplněna do tohoto zápisu. Podle mě se nejedná v tomto případě o žádné citlivé materiály, státní či firemní tajemství, a pokud by zde přeci jen mělo být něco, co nelze zveřejnit, tak to lze přeci anonymizovat,“ namítá Petr Labonek.

Vedoucí odboru Kanceláře primátora statutárního města Prostějova Petra Mejzlíková je však jiného názoru. Zákon o obcích ani jednací řád Zastupitelstva města Prostějova neukládá Magistrátu města Prostějova povinnost uveřejňovat konkrétní dotazy, podněty a připomínky na internetových stránkách města. „Připomínky jsou zaznamenány v zápisech, evidovány v rámci magistrátu a spolu s odpověďmi pak v dané lhůtě poskytnuty členům zastupitelstva a občanům, kteří mají právo na zasedáních vystoupit.  To vše v souladu se zákonem o obcích,“ uvedla jako odpověď Petra Mejzlíková.