Během léta dojde ve Vrahovicích k četným výkopovým pracím. Společnost provozující internetovou síť zde bude pokládat nové kabely. „Výkopové práce budou probíhat v souvislosti s pokládkou optických kabelů v období od 21. června až do 30. září tohoto roku.

Plánované výkopové práce společnosti Sprintel ve Vrahovicích budou probíhat v ulicích Čs. armádního sboru, Jaselská, Prešovská, K. Světlé, M. Alše, Poláčkova a Kopečného,“ informoval Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějov.